Forfatter arkiver: ADMIN CH

Generalfor samling

Til alle forbrugere. På grund af de nationale restriktion som covid19 pandemien har medført, ser vi det ikke muligt at afholde vores årlige generalforsamling rettidigt. Der vil blive indkaldt til generalforsamling efter gældende vedtægter, så snart det bliver muligt at afholde generalforsamling på mere normale forhold. Hvis der er spørgsmål eller kommentar, er i selvfølgelig […]

Udsættelse af den ordinære generalforsamling i Ørnhøj vandværk.

På baggrund af den ekstreme situation, som corona virus spredningen har skabt, har vi valgt at udskyde vores ellers planlagte general forsamling, dermed vil generalforsamlingen ikke blive afholdt den 26. Marts som ellers annonceret. Vores branche forening anbefaler også kraftigt sine medlemmer om at bakke op om samfundets bestræbelser på at minimere spredningen af corona, […]