Vandkvalitet

Vandkvalitet og kontrolFor at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværket og hos forbrugere.Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen iht. Lov om Vandforsyning og Drikkevandsbekendtgørelsen. Der udføres følgende kontroltyper:

  • Normal kontrol (råvand/afgang vandværk/hos forbruger)
  • Udvidet kontrol (råvand/afgang vandværk/hos forbruger)
  • Kontrol med uorganiske sporstoffer
  • Kontrol med organiske mikro forureninger
  • Begrænset kontrol

 Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør, som gennem en lang periode siver ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der ændringer i vandet, og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium fra jordlagene til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten.
Tryk på nedenstående knap for at læse mere om følgende:
Årsrapport

Hvis der er kommentar til aktuelle resultater, vil det komme under nyheder.Hårdhedsgrad i vand.Hårdhed i vand beskriver vandets indhold af calcium og magnesium, og hårdt vand indeholder meget af begge dele. Hårheden har betydning for dosering af vaskemiddel i vaskemaskine og opvaskemaskine. I Ørnhøj har vi blødt vand med et hårdhedstal på lige under 6 ºdH.

ºdH Karakteristik
0 – 4 meget blødt
4 – 8 blødt
8 – 12 middelhårdt
12 – 18 temmelig hårdt
18 – 30 hårdt
over 30 meget hårdt

 ChloridazonEfter fund af desphenyl-chloridazon (pestisidrest) over grænseværdien på flere vandværker har vi fået vores vand kontrolleret for dette. Der blev ikke fundet spor af noget:    Se herSådan læser du vandanalyserne:https://danskevv.dk/viden-om/hygiejne-og-kvalitet/sadan-laeser-du-en-vandanalyse/