Historie

Ørnhøj Vandværk blev dannet helt tilbage i 1914. Vandet som dengang løb ud af hanerne stammede fra en lille kilde fra Overgård bakke. Den dag i dag kan man fortsat se vandet løber ud af bakken.

Nu kommer alt vandet fra 2 boringer som er pladseret henholdsvis ved Vandværket på Sønderparken 14a og på Overgaard bakke.

Vi er ca 380 forbruger tilsluttet værket, hvor ca. de 40 af forbrugerne befinder sig udenfor byen.

Årligt pumpes der ca. 50.000 m3 vand ud igennem værkets 35-40 km forsyningsnet.

Vores ledningsnet er forbundet med både Vind og Abildå’s ledningsnet således, at vi kan hjælpe i hinandes forsyningsområde hvis der er behov for det.